Get Social With Us

In 2012 the independent insurance/money comparison site Geld.nl wanted a new visual for their homepage that would reflect the different categories: bank loans, car insurances, travel insurances, home insurances and health insurances.

 

In 2012 wilde de onafhankelijke verzekering-/geldvergelijkingssite Geld.nl voor hun homepage een nieuwe illustratie met daarin de verschillende categorieën verwerkt: bankleningen, autoverzekeringen, reisverzekeringen, woonverzekeringen en zorgverzekeringen

 

在2012年独立保险/钱比较网站Geld.nl想要一个全新的视觉他们的主页,将反映不同类别:银行贷款,汽车保险,旅游保险,家庭保险和医疗保险。

 

Illustration Phyntasize – Stefan Da Costa Gomez