Get Social With Us

Rataplan

Rataplan werkboek illustraties figuren
Rataplan cover werkboek map

Rataplan is a chain of concept thrift stores that employs disadvantaged people. The Store needed a clear, easy to read and understandable manual workbook for it’s employees. The 80 page book teaches the basics of sorting, styling and the use of color as well as offering many tips and inspiration.

 

Rataplan is een concept kringloopwinkelketen met mensen in dienst die een afstand tot de arbeidsmarkt hebben. De winkel wilde een duidelijk, makkelijk te lezen en te begrijpen werkboek hebben voor haar werknemers. Het 80 pagina tellende boek leert de basis van sorteren, stylen en het gebruik van kleur en thema’s en biedt veel tips en inspiratie.

 

Rataplan是连锁概念旧货店的员工处于不利地位的人。该商店需要一个清晰,便于阅读和理解的工作簿为它的员工。在80页的书教排序,造型和色彩的运用,以及提供许多技巧和灵感的基础知识。

 

Illustration & design Phyntasize – Stefan Da Costa Gomez

Photography  Jeroen van Zijp

Styling Store Studio DEB

Agency Blend Amsterdam

Client Rataplan

Category

Graphic design, Illustration